Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 stara formuła - Rozkład termiczny węglanu wapnia.

Rozkład termiczny węglanu wapnia.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 stara formuła

Wróć do listy

W wysokiej temperaturze (900–1000 °C) węglan wapnia ulega rozkładowi, którego przebieg opisuje równanie:

Rozkład termiczny węglanu wapnia.

Próbkę węglanu wapnia o masie 10,00 gramów prażono przez pewien czas w otwartym naczyniu. Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowało się 6,04 grama substancji stałych.

Oblicz, jaki procent początkowej masy węglanu wapnia nie uległ rozkładowi.