Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Wpływ ciśnienia i temperatury w warunkach izotemricznych i izobarycznych.

Wpływ ciśnienia i temperatury w warunkach izotemricznych i izobarycznych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym wykresie zilustrowano zmianę energii potencjalnej podczas reakcji opisanej
równaniem

Wpływ ciśnienia i temperatury w warunkach izotemricznych i izobarycznych. Wpływ ciśnienia i temperatury w warunkach izotemricznych i izobarycznych.

Oceń, czy zmieni się (wzrośnie albo zmaleje), czy też nie ulegnie zmianie wydajność
reakcji otrzymywania produktu XY, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi
nastąpi

• wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const)

• wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).