Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu. Hydrat. Sól uwodniona.

Rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu. Hydrat. Sól uwodniona.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

W temperaturze 20 °C rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu o wzorze
NaHSO4 · H2O jest równa 67 gramów w 100 gramach wody.

Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego o temperaturze 20 °C stanowi masa soli
bezwodnej NaHSO4.

Rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu. Hydrat. Sól uwodniona.