Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Reakcje redukcji tlenku azotu wodorem.

Reakcje redukcji tlenku azotu wodorem.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcja redukcji tlenku azotu(II) wodorem przebiega zgodnie z równaniem:

Reakcje redukcji tlenku azotu wodorem.

Szybkość tej reakcji wyraża się następującym równaniem kinetycznym:

Reakcje redukcji tlenku azotu wodorem.

W tym równaniu k jest współczynnikiem proporcjonalności zwanym stałą szybkości reakcji, c NO i H2 c oznaczają stężenia molowe odpowiednio tlenku azotu(II) i wodoru. Stała szybkości k jest charakterystyczna dla danej reakcji, zależy od temperatury, ale nie zależy od stężenia substratów.
Na podstawie: K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna. Podstawy fenomenologiczne, Warszawa 2007.

W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm3

zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole

wodoru. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę.

Reakcje redukcji tlenku azotu wodorem.

Oblicz stosunek szybkości opisanej reakcji w chwili, gdy przereaguje 50% początkowej ilości tlenku azotu(II), do szybkości początkowej tej reakcji.