Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - zasady bilansu elektronowego

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - zasady bilansu elektronowego

zasady bilansu elektronowego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

 

zasady bilansu elektronowego

 

W obu probówkach wytrącił się brunatny osad.

 

1. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesu redukcji i procesu utleniania zachodzących w probówce I podczas opisanego doświadczenia. Uwzględnij fakt, że jednym z substratów obu procesów jest woda.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

 

2. Oceń, jaki jest odczyn roztworu po zakończeniu reakcji w probówce I, oraz podaj nazwę anionu zawierającego siarkę, który powstał w wyniku reakcji chemicznej przebiegającej w probówce II.

Odczyn roztworu poreakcji w probówce I:

Nazwa anionu zawierającego siarkę:

zasady bilansu elektronowego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

 

zasady bilansu elektronowego

 

W obu probówkach wytrącił się brunatny osad.

 

1. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesu redukcji i procesu utleniania zachodzących w probówce I podczas opisanego doświadczenia. Uwzględnij fakt, że jednym z substratów obu procesów jest woda.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

 

2. Oceń, jaki jest odczyn roztworu po zakończeniu reakcji w probówce I, oraz podaj nazwę anionu zawierającego siarkę, który powstał w wyniku reakcji chemicznej przebiegającej w probówce II.

Odczyn roztworu poreakcji w probówce I:

Nazwa anionu zawierającego siarkę: