Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - reakcje zachodzące w roztworach wodnych

reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W zlewce umieszczono świeżo przygotowany roztwór wodny trzech soli sodu: chromianu(VI), ortofosforanu(V) i siarczanu(VI).

Zaplanuj doświadczenie, które w następujących po sobie etapach I–III umożliwi wydzielenie z opisanego roztworu przez wytrącenie osadów soli – kolejno wszystkich anionów kwasów tlenowych. Napisz w odpowiedniej kolejności wzory odczynników oraz wzory wytrąconych soli.

Odczynniki:    BaCl(aq)       MgCl(aq)       CuCl₂(aq)

reakcje zachodzące w roztworach wodnych

reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W zlewce umieszczono świeżo przygotowany roztwór wodny trzech soli sodu: chromianu(VI), ortofosforanu(V) i siarczanu(VI).

Zaplanuj doświadczenie, które w następujących po sobie etapach I–III umożliwi wydzielenie z opisanego roztworu przez wytrącenie osadów soli – kolejno wszystkich anionów kwasów tlenowych. Napisz w odpowiedniej kolejności wzory odczynników oraz wzory wytrąconych soli.

Odczynniki:    BaCl(aq)       MgCl(aq)       CuCl₂(aq)

reakcje zachodzące w roztworach wodnych