Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek I–IV zawierających po 100cm³ wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol dm⁻³ dodano wodne roztwory różnych substancji i wodę destylowaną zgodnie z poniższym rysunkiem.

 

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

 

Uzupełnij poniższą tabelę podaj wartość pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol dm³ oraz wpisz numery zlewek, w których pH otrzymanego roztworu było niższe albo było wyższe od pH roztworu wyjściowego, albo nie uległo zmianie w czasie doświadczenia.

 

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek I–IV zawierających po 100cm³ wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol dm⁻³ dodano wodne roztwory różnych substancji i wodę destylowaną zgodnie z poniższym rysunkiem.

 

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji

 

Uzupełnij poniższą tabelę podaj wartość pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol dm³ oraz wpisz numery zlewek, w których pH otrzymanego roztworu było niższe albo było wyższe od pH roztworu wyjściowego, albo nie uległo zmianie w czasie doświadczenia.

 

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji