Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - właściwości fizyczne i chemiczne glinu

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - właściwości fizyczne i chemiczne glinu

właściwości fizyczne i chemiczne glinu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Na odważkę stopu glinu z magnezem o masie 7,50 g podziałano nadmiarem rozcieńczonego kwasu solnego. Podczas roztwarzania stopu w kwasie solnym zachodziły reakcje zilustrowane równaniami:

2Al + 6HCl → 2AlCl+ 3H

Mg + 2HCl → MgCl+ H


W wyniku całkowitego roztworzenia stopu otrzymano klarowny roztwór, do którego dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Zaszły reakcje opisane równaniami:


AlCl+ 6NaOH → Na[Al(OH)] + 3NaCl

MgCl + 2NaOH → Mg(OH) + 2NaCl


Otrzymany nierozpuszczalny w wodzie związek odsączono, przemyto wodą, wysuszono i zważono. Jego masa (w przeliczeniu na czysty wodorotlenek magnezu) była równa 11,67 g.

 

1. Oblicz zawartość procentową glinu w stopie (w procentach masowych).

 

2. Klarowny roztwór uzyskany po odsączeniu osadu Mg(OH)2 nasycono tlenkiem węgla(IV).
Zaobserwowano wytrącenie białego osadu wodorotlenku glinu.


Napisz w formie jonowej skróconej równanie opisanej reakcji chemicznej.

właściwości fizyczne i chemiczne glinu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Na odważkę stopu glinu z magnezem o masie 7,50 g podziałano nadmiarem rozcieńczonego kwasu solnego. Podczas roztwarzania stopu w kwasie solnym zachodziły reakcje zilustrowane równaniami:

2Al + 6HCl → 2AlCl+ 3H

Mg + 2HCl → MgCl+ H


W wyniku całkowitego roztworzenia stopu otrzymano klarowny roztwór, do którego dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Zaszły reakcje opisane równaniami:


AlCl+ 6NaOH → Na[Al(OH)] + 3NaCl

MgCl + 2NaOH → Mg(OH) + 2NaCl


Otrzymany nierozpuszczalny w wodzie związek odsączono, przemyto wodą, wysuszono i zważono. Jego masa (w przeliczeniu na czysty wodorotlenek magnezu) była równa 11,67 g.

 

1. Oblicz zawartość procentową glinu w stopie (w procentach masowych).

 

2. Klarowny roztwór uzyskany po odsączeniu osadu Mg(OH)2 nasycono tlenkiem węgla(IV).
Zaobserwowano wytrącenie białego osadu wodorotlenku glinu.


Napisz w formie jonowej skróconej równanie opisanej reakcji chemicznej.