Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcję syntezy tlenku azotu(II) ilustruje równanie:

N₂(g) + O(g) ⇄ 2NO (g)

W tabeli podano wartości stężeniowej stałej równowagi Kc reakcji syntezy NO w różnych temperaturach.

Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Oceń, czy opisana reakcja jest procesem egzo- czy endotermicznym, oraz spośród poniższych sposobów prowadzenia reakcji wybierz ten powodujący zwiększenie wydajności tworzenia tlenku azotu(II).

I Użycie odpowiedniego katalizatora.

II Zmniejszenie objętości mieszaniny reakcyjnej (sprężenie gazów).

III Prowadzenie reakcji w możliwie wysokiej temperaturze.

IV Prowadzenie reakcji pod możliwie niskim ciśnieniem.


Opisana reakcja jest
procesem:

Numer sposobu zwiększenia wydajności tworzenia tlenku azotu(II):

Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcję syntezy tlenku azotu(II) ilustruje równanie:

N₂(g) + O(g) ⇄ 2NO (g)

W tabeli podano wartości stężeniowej stałej równowagi Kc reakcji syntezy NO w różnych temperaturach.

Reakcja syntezy tlenku azotu(II)

Oceń, czy opisana reakcja jest procesem egzo- czy endotermicznym, oraz spośród poniższych sposobów prowadzenia reakcji wybierz ten powodujący zwiększenie wydajności tworzenia tlenku azotu(II).

I Użycie odpowiedniego katalizatora.

II Zmniejszenie objętości mieszaniny reakcyjnej (sprężenie gazów).

III Prowadzenie reakcji w możliwie wysokiej temperaturze.

IV Prowadzenie reakcji pod możliwie niskim ciśnieniem.


Opisana reakcja jest
procesem:

Numer sposobu zwiększenia wydajności tworzenia tlenku azotu(II):