Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

 

W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności zmieszano 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ

 

Oblicz liczbę moli każdej substancji znajdującej się w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi opisanej reakcji.

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:

obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola

 

W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności zmieszano 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ

 

Oblicz liczbę moli każdej substancji znajdującej się w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi opisanej reakcji.