Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - D-alloza – izomer D-glukozy

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - D-alloza – izomer D-glukozy

D-alloza – izomer D-glukozy

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Dalloza to jeden z izomerów Dglukozy. W pewnych warunkach ten cukier może zostać utleniony do kwasu aldonowego lub kwasu aldarowego, co przedstawiono na poniższym
schemacie.

D-alloza – izomer D-glukozy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

D-alloza – izomer D-glukozy

D-alloza – izomer D-glukozy

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Dalloza to jeden z izomerów Dglukozy. W pewnych warunkach ten cukier może zostać utleniony do kwasu aldonowego lub kwasu aldarowego, co przedstawiono na poniższym
schemacie.

D-alloza – izomer D-glukozy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

D-alloza – izomer D-glukozy