Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Kauczuk naturalny

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Kauczuk naturalny

Kauczuk naturalny

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór kauczuku naturalnego.

Kauczuk naturalny

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.


W laboratorium ten związek można otrzymać w reakcji polimeryzacji

A. 2metylobut1enu.

B. 2metylobuta1,3dienu.

C. 2metylobut2enu.

D. 2metylobuta1,2dienu.

Kauczuk naturalny

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór kauczuku naturalnego.

Kauczuk naturalny

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.


W laboratorium ten związek można otrzymać w reakcji polimeryzacji

A. 2metylobut1enu.

B. 2metylobuta1,3dienu.

C. 2metylobut2enu.

D. 2metylobuta1,2dienu.