Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia

świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie polegające na dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki zawierającej wodny roztwór biuretu H2NCONHCONH2.

Spośród poniższych ilustracji wybierz i zaznacz tę, która przedstawia efekt opisanego doświadczenia.

świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia

świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie polegające na dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki zawierającej wodny roztwór biuretu H2NCONHCONH2.

Spośród poniższych ilustracji wybierz i zaznacz tę, która przedstawia efekt opisanego doświadczenia.

świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) z biuretem – efekty doświadczenia