Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Kwas L-askorbinowy, zwany witaminą C, może być otrzymywany z glukozyw czteroetapowym procesie (I, II, III i IV) zgodnie z poniższym schematem.

Kwas L-askorbinowy, zwany witaminą C, może być otrzymywany z glukozyw czteroetapowym procesie (I, II, III i IV) zgodnie z poniższym schematem.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Kwas L-askorbinowy, zwany witaminą C, może być otrzymywany z glukozy
w czteroetapowym procesie (I, II, III i IV) zgodnie z poniższym schematem.

Kwas L-askorbinowy, zwany witaminą C, może być otrzymywany z glukozyw czteroetapowym procesie (I, II, III i IV) zgodnie z poniższym schematem.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Glukoza w etapie I jest (redukowana / utleniana) do związku o nazwie sorbitol.
2. W etapie II sorbitol jest (redukowany / utleniany) biotechnologicznie przez
mikroorganizmy.
3. Podczas etapu III następuje zmiana stopnia utlenienia tylko jednego atomu węgla.
W tej przemianie stopień utlenienia atomu węgla (maleje / rośnie).
4. Podczas etapu IV, w którym powstaje kwas askorbinowy, zachodzi m.in. reakcja
(estryfikacji wewnątrzcząsteczkowej / hydrolizy / polimeryzacji).