Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy.

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Ketony, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową –OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej (α-hydroksyketony), w wodnym roztworze o odczynie zasadowym ulegają izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy. Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy.

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy. Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzory wybranych odczynników.

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy.

Opisz możliwe do zaobserwowania różnice w przebiegu doświadczenia dla obu monosacharydów – uzupełnij tabelę.

Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy.

Wskaż różnicę w budowie cząsteczek D-glukozy i D-tagatozy umożliwiającą odróżnienie ich zaproponowaną metodą.