Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) …

Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) …

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono uproszczony wzór para-benzochinonu – jednego z chinonów – oraz produktu jego redukcji, czyli hydrochinonu. Pod wzorami tych związków podano ich nazwy systematyczne.

Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) …

Izomerem para-benzochinonu jest orto-benzochinon. Jego nazwa systematyczna to
cykloheksa-3,5-dieno-1,2-dion.

Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczce para-benzochinonu i w cząsteczce hydrochinonu. Uzupełnij tabelę.

Określ formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) …