Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcja utleniania propanalu odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie ze schematem:

 

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

 

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowoelektronowy) równania procesów redukcji i utleniania
zachodzących podczas opisanej reakcji. Uwzględnij fakt, że reakcja zachodzi w środowisku zasadowym. Następnie uzupełnij schemat, tak aby otrzymać sumaryczne
równanie w formie jonowej skróconej opisanej reakcji utleniania propanalu.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Reakcja utleniania propanalu odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie ze schematem:

 

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów

 

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowoelektronowy) równania procesów redukcji i utleniania
zachodzących podczas opisanej reakcji. Uwzględnij fakt, że reakcja zachodzi w środowisku zasadowym. Następnie uzupełnij schemat, tak aby otrzymać sumaryczne
równanie w formie jonowej skróconej opisanej reakcji utleniania propanalu.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

reakcjz otrzymywania kwasów karboksylowych z aldehydów