Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet węglowy oraz zaznacza występujące w cząsteczce wiązania wielokrotne i zapisuje wzory grup funkcyjnych oraz symbole podstawników innych niż wodór, np. wzór szkieletowy
2-metylobutanu ma postać:

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

 

Poniżej przedstawiono wzory szkieletowe trzech związków organicznych.

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

 

1. Napisz wzór sumaryczny związku II o wzorze szkieletowym podanym w tabeli.

 

2. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet węglowy oraz zaznacza występujące w cząsteczce wiązania wielokrotne i zapisuje wzory grup funkcyjnych oraz symbole podstawników innych niż wodór, np. wzór szkieletowy
2-metylobutanu ma postać:

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

 

Poniżej przedstawiono wzory szkieletowe trzech związków organicznych.

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych

 

1. Napisz wzór sumaryczny związku II o wzorze szkieletowym podanym w tabeli.

 

2. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

 

założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych