Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Izomery cis, trans kwasu akrylowego.

Izomery cis, trans kwasu akrylowego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Kwas akrylowy jest związkiem o wzorze

Izomery cis, trans kwasu akrylowego.

W warunkach laboratoryjnych jest on cieczą.

Napisz, czy wzór półstrukturalny CH2=CHCOOH odpowiada dwóm izomerom geometrycznym cis–trans. Odpowiedź uzasadnij.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji