Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Obliczanie nierozpuszczonej soli węglanu litu.

Obliczanie nierozpuszczonej soli węglanu litu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Wykres rozpuszczalności w wodzie dwóch soli: węglanu litu i chlorku ołowiu(II), w zależności od temperatury przedstawia poniższy wykres.

Obliczanie nierozpuszczonej soli węglanu litu.

W dwóch zlewkach A i B zmieszano z wodą – odpowiednio – węglan litu oraz chlorek
ołowiu(II) i otrzymano mieszaniny o temperaturze 60 ºC. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Obliczanie nierozpuszczonej soli węglanu litu.

Do zlewki A dolano 20,00 g roztworu Li2CO3 o stężeniu 1% (w procentach masowych) i zawartość zlewki oziębiono do temperatury 30 °C.

Oblicz masę węglanu litu, który pozostanie nierozpuszczony. Wynik podaj w gramach w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.