Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Węglan litu i chlorek sodu – rozpuszczalność

Węglan litu i chlorek sodu – rozpuszczalność

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Wykres rozpuszczalności w wodzie dwóch soli: węglanu litu i chlorku ołowiu(II), w zależności od temperatury przedstawia poniższy wykres.

Węglan litu i chlorek sodu – rozpuszczalność

W dwóch zlewkach A i B zmieszano z wodą – odpowiednio – węglan litu oraz chlorek ołowiu(II) i otrzymano mieszaniny o temperaturze 60 ºC. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Węglan litu i chlorek sodu – rozpuszczalność

Napisz oznaczenie zlewki, w której powstał roztwór nienasycony, oraz napisz najwyższą wartość temperatury, poniżej której otrzymano by w tej zlewce roztwór nasycony w równowadze z osadem.

Roztwór nienasycony powstał w zlewce

Otrzymano by roztwór nasycony w temperaturze niższej niż