Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Mieszanina gazów: tlenku węgla(IV), amoniaku oraz metanu.

Mieszanina gazów: tlenku węgla(IV), amoniaku oraz metanu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Mieszaninę gazów składającą się z tlenku węgla(IV), amoniaku i metanu o objętości 9,78 dm3 przepuszczono w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa przez płuczki, których zawartość przedstawia poniższy rysunek. Stosunek molowy amoniaku do metanu w wyjściowej mieszaninie był równy 3 : 1. Po przepuszczeniu mieszaniny gazów przez płuczki okazało się, że tylko jeden gaz nie został pochłonięty i opuścił zestaw płuczek.

Mieszanina gazów: tlenku węgla(IV), amoniaku oraz metanu.

Podczas przepuszczenia gazów przez płuczki, w płuczce z wodnym roztworem wodorotlenku sodu zachodziła reakcja:

Mieszanina gazów: tlenku węgla(IV), amoniaku oraz metanu.

Masa tej płuczki wzrosła o 5,28 g.
Oblicz, jaką objętość zająłby w warunkach normalnych amoniak, który był składnikiem mieszaniny. Uniwersalna stała gazowa                                                 R = 83,1 dm3·hPa·mol–1·K–1.