Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Wzór najsłabszej zasady w teorii Bronsteda powstałej z dysocjacji kwasów chlorowych.

Wzór najsłabszej zasady w teorii Bronsteda powstałej z dysocjacji kwasów chlorowych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Związek między mocą kwasu Brønsteda i zasady sprzężonej z tym kwasem w roztworach wodnych przedstawia zależność:

Wzór najsłabszej zasady w teorii Bronsteda powstałej z dysocjacji kwasów chlorowych.

gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb – stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw – iloczyn jonowy wody, którego wartość wynosi

Wzór najsłabszej zasady w teorii Bronsteda powstałej z dysocjacji kwasów chlorowych.

w temperaturze 298 K. W poniższej tabeli podano wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów chlorowych w temperaturze 298 K.

Wzór najsłabszej zasady w teorii Bronsteda powstałej z dysocjacji kwasów chlorowych.

Napisz wzór najsłabszej zasady spośród zasad sprzężonych z kwasami wymienionymi w tabeli.