Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol·dm−3…

Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol·dm−3…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcja kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu przebiega zgodnie z równaniem
HCl + KOH → KCl + H2O
Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol·dm−3, jaką należy dodać do 300 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol·dm−3, aby otrzymany roztwór miał pH = 13. W obliczeniach przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.