Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodniez równaniem:

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodniez równaniem:

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodnie
z równaniem:

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodniez równaniem:

Tę reakcję opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym wody. Wyraża się ona
równaniem:

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodniez równaniem:

Poniżej przedstawiono wartości iloczynu jonowego wody Kw w zakresie temperatury
0 ºC–100 ºC (pod ciśnieniem atmosferycznym).

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodniez równaniem:

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
Reakcja autodysocjacji wody jest (egzoenergetyczna / endoenergetyczna). Wraz ze wzrostem temperatury pH czystej wody (maleje / rośnie / nie ulega zmianie).