Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę..

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę..

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodnie
z równaniem:

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę..

Tę reakcję opisuje stała równowagi nazywana iloczynem jonowym wody. Wyraża się ona
równaniem:

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę..

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę, lecz także inne rozpuszczalniki, np.: ciekły amoniak (skroplony pod zwiększonym ciśnieniem), metanol i kwas mrówkowy.

Napisz trzy równania reakcji autoprotolizy: ciekłego amoniaku, metanolu i kwasu
mrówkowego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) organicznych produktów
reakcji.

Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę..

Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego mają zdolność odszczepiania i przyłączania protonu w procesie autoprotolizy. Odnieś się do budowy tych cząsteczek.

Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność odszczepiania protonu, ponieważ:
Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność przyłączania protonu, ponieważ: