Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - Reakcja hydratacji

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - Reakcja hydratacji

Reakcja hydratacji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Reakcję hydratacji (uwodnienia) etenu opisuje równanie:

Reakcja hydratacji

Równowagowy stopień przereagowania etenu, który jest miarą wydajności przedstawionej reakcji, zależy od warunków prowadzenia procesu: temperatury i ciśnienia. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie.

Reakcja hydratacji

1. Wyjaśnij, dlaczego w danej temperaturze równowagowy stopień przereagowania etenu w opisanej reakcji jest tym większy, im wyższe jest ciśnienie, pod którym prowadzona jest reakcja.


2. Rozstrzygnij, czy reakcja hydratacji etenu jest procesem endo czy egzotermicznym. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

Reakcja hydratacji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Reakcję hydratacji (uwodnienia) etenu opisuje równanie:

Reakcja hydratacji

Równowagowy stopień przereagowania etenu, który jest miarą wydajności przedstawionej reakcji, zależy od warunków prowadzenia procesu: temperatury i ciśnienia. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie.

Reakcja hydratacji

1. Wyjaśnij, dlaczego w danej temperaturze równowagowy stopień przereagowania etenu w opisanej reakcji jest tym większy, im wyższe jest ciśnienie, pod którym prowadzona jest reakcja.


2. Rozstrzygnij, czy reakcja hydratacji etenu jest procesem endo czy egzotermicznym. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie: