Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - ciąg przemian chemicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - ciąg przemian chemicznych

ciąg przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X oraz Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian.

ciąg przemian chemicznych

1. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.

Równanie reakcji 1.:


Równanie reakcji 2.

 

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Organiczny produkt reakcji 3. powstaje w procesie (substytucji / addycji / eliminacji) zachodzącym według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).

ciąg przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X oraz Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian.

ciąg przemian chemicznych

1. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.

Równanie reakcji 1.:


Równanie reakcji 2.

 

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Organiczny produkt reakcji 3. powstaje w procesie (substytucji / addycji / eliminacji) zachodzącym według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).