Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - identyfikacja związków organicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - identyfikacja związków organicznych

identyfikacja związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.

identyfikacja związków organicznych

1. Wybierz związek (A, B albo C), którego cząsteczki są chiralne, i napisz literę, którą oznaczono jego wzór. Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.

Związek:

Uzasadnienie:

 

2. Każdy ze związków A, B, C ma izomery. Poniżej opisano trzy z nich oznaczone odpowiednio jako związki A1, B1, C1.
Związek A1 to izomer związku A, który można utlenić do związku B.

Związek B1 to izomer związku B, który można zredukować do związku A.

Związek C1 to izomer związku C, który można otrzymać przez utlenienie związku B.


Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków A1, B1 i C1.

identyfikacja związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.

identyfikacja związków organicznych

1. Wybierz związek (A, B albo C), którego cząsteczki są chiralne, i napisz literę, którą oznaczono jego wzór. Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.

Związek:

Uzasadnienie:

 

2. Każdy ze związków A, B, C ma izomery. Poniżej opisano trzy z nich oznaczone odpowiednio jako związki A1, B1, C1.
Związek A1 to izomer związku A, który można utlenić do związku B.

Związek B1 to izomer związku B, który można zredukować do związku A.

Związek C1 to izomer związku C, który można otrzymać przez utlenienie związku B.


Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków A1, B1 i C1.