Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Obliczanie pH roztworu. Reakcja zobojętniania.

Obliczanie pH roztworu. Reakcja zobojętniania.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Do 10 cm3
kwasu solnego o pH = 1 dodano 20 cm3
wodnego roztworu wodorotlenku sodu
o stężeniu 0,2 3 mol dm− ⋅ . Przebiegła wtedy reakcja opisana równaniem

Obliczanie pH roztworu. Reakcja zobojętniania.

Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach przyjmij, że objętość powstałego
roztworu jest sumą objętości roztworów wyjściowych.

Obliczanie pH roztworu. Reakcja zobojętniania.