Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Określanie odczynu roztworu. Reakcja kwasu octwowego z zasadą sodową.

Określanie odczynu roztworu. Reakcja kwasu octwowego z zasadą sodową.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.

Określanie odczynu roztworu. Reakcja kwasu octwowego z zasadą sodową.

Określ odczyn otrzymanego roztworu. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie
reakcji, którym potwierdzisz wskazany odczyn.

Odczyn roztworu:

Równanie reakcji: