Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl

Określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

W trzech nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory następujących soli: BaCl2,
NH4Cl oraz NaCl. W każdej probówce znajduje się roztwór tylko jednej soli.

Z poniższej listy wybierz dwa odczynniki, których zastosowanie pozwoli jednoznacznie
określić zawartość każdej probówki.

Określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl

Wypełnij poniższą tabelę – wpisz wzory wybranych odczynników oraz opisz zmiany
możliwe do zaobserwowania (lub zaznacz brak zmian), zachodzące po dodaniu
wybranych odczynników do probówek z wodnymi roztworami soli.

Określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która pozwoliła na jednoznaczne
określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl.