Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Zmiany pH roztworów po dodaniu różnych związków.

Zmiany pH roztworów po dodaniu różnych związków.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek I–IV
zawierających po 100 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 3 0,1 mol dm− ⋅ dodano wodne roztwory różnych substancji i wodę destylowaną zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zmiany pH roztworów po dodaniu różnych związków. Zmiany pH roztworów po dodaniu różnych związków.

Uzupełnij poniższą tabelę – podaj wartość pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol · dm–3 oraz wpisz numery zlewek, w których pH otrzymanego roztworu było niższe albo było wyższe od pH roztworu wyjściowego, albo nie uległo zmianie w czasie doświadczenia.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji