Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Stop glinu z magnezem o masie 7.5 g.

Stop glinu z magnezem o masie 7.5 g.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Na odważkę stopu glinu z magnezem o masie 7,50 g podziałano nadmiarem rozcieńczonegovkwasu solnego. Podczas roztwarzania stopu w kwasie solnym zachodziły reakcje zilustrowanebrównaniami:

Stop glinu z magnezem o masie 7.5 g.

W wyniku całkowitego roztworzenia stopu otrzymano klarowny roztwór, do którego dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Zaszły reakcje opisane równaniami:

Stop glinu z magnezem o masie 7.5 g.

Otrzymany nierozpuszczalny w wodzie związek odsączono, przemyto wodą, wysuszono
i zważono. Jego masa (w przeliczeniu na czysty wodorotlenek magnezu) była równa 11,67 g.

Oblicz zawartość procentową glinu w stopie (w procentach masowych).

Stop glinu z magnezem o masie 7.5 g.

Klarowny roztwór uzyskany po odsączeniu osadu Mg(OH)2 nasycono tlenkiem węgla(IV).
Zaobserwowano wytrącenie białego osadu wodorotlenku glinu.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie opisanej reakcji chemicznej.