Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Reakcję syntezy tlenku azotu(II).

Reakcję syntezy tlenku azotu(II).

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcję syntezy tlenku azotu(II) ilustruje równanie:

Reakcję syntezy tlenku azotu(II).

W tabeli podano wartości stężeniowej stałej równowagi Kc reakcji syntezy NO w różnych
temperaturach.

Reakcję syntezy tlenku azotu(II).

Oceń, czy opisana reakcja jest procesem egzo- czy endotermicznym, oraz spośród poniższych sposobów prowadzenia reakcji wybierz ten powodujący zwiększenie wydajności tworzenia tlenku azotu(II).

Reakcję syntezy tlenku azotu(II).

Opisana reakcja jest procesem

Numer sposobu zwiększenia wydajności tworzenia tlenku azotu(II):