Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Reakcje spalania węglowodorów. Reakcje całkowitego spalaniametanu oraz dowolnego alkanu.

Reakcje spalania węglowodorów. Reakcje całkowitego spalaniametanu oraz dowolnego alkanu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Do całkowitego spalenia 2,80 dm3
(odmierzonych w warunkach normalnych) mieszaniny
zawierającej 60% objętościowych pewnego gazowego alkanu i 40% objętościowych metanu
potrzeba 13,16 dm3
tlenu w przeliczeniu na warunki normalne. Reakcje całkowitego spalania
metanu oraz dowolnego alkanu przebiegają zgodnie z równaniami:

Reakcje spalania węglowodorów. Reakcje całkowitego spalaniametanu oraz dowolnego alkanu.

Wykonaj niezbędne obliczenia i podaj wzór sumaryczny alkanu, stanowiącego 60%
objętości opisanej mieszaniny.

Reakcje spalania węglowodorów. Reakcje całkowitego spalaniametanu oraz dowolnego alkanu.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji