Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Kwas etanodiowy o wzorze (COOH)2 jest najprostszym kwasem dikarboksylowym.

Kwas etanodiowy o wzorze (COOH)2 jest najprostszym kwasem dikarboksylowym.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Kwas etanodiowy o wzorze (COOH)2 jest najprostszym kwasem dikarboksylowym, którego
rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 20 oC jest równa 9,52 g bezwodnego kwasu
w 100 g wody.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Kwas etanodiowy o wzorze (COOH)2 jest najprostszym kwasem dikarboksylowym.

Oblicz minimalną masę wody potrzebną do rozpuszczenia 14,0 gramów hydratu kwasu
etanodiowego o wzorze (COOH)2 · 2H2O w temperaturze 20 oC. Wynik końcowy podaj
w gramach i zaokrąglij do jedności.