Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli zawierającej również węglan magnezu próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g roztworzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły reakcje chemiczne:

zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm3 tlenku węgla(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość CaCO3 w badanej próbce mieszaniny.

zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli zawierającej również węglan magnezu próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g roztworzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły reakcje chemiczne:

zawartość węglanu wapnia w różnych mieszaninach

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm3 tlenku węgla(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość CaCO3 w badanej próbce mieszaniny.