Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Dane w poniższej tabeli pokazują zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury.

 

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

Narysuj krzywą rozpuszczalności amoniaku w wodzie w zakresie temperatury od 20 °C do 80 °C i odczytaj w zaokrągleniu do jedności wartość rozpuszczalności tego gazu w temperaturze 68 °C. Rozpuszczalność amoniaku w wodzie w podanym zakresie temperatury jest funkcją malejącą.

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

 

Rozpuszczalność amoniaku w temperaturze 68 °C: …. g w 100 g wody.

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Dane w poniższej tabeli pokazują zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury.

 

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

Narysuj krzywą rozpuszczalności amoniaku w wodzie w zakresie temperatury od 20 °C do 80 °C i odczytaj w zaokrągleniu do jedności wartość rozpuszczalności tego gazu w temperaturze 68 °C. Rozpuszczalność amoniaku w wodzie w podanym zakresie temperatury jest funkcją malejącą.

zależność rozpuszczalności amoniaku w wodzie od temperatury

 

Rozpuszczalność amoniaku w temperaturze 68 °C: …. g w 100 g wody.