Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - rozpuszczalne hydraty Chlorku wapnia

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - rozpuszczalne hydraty Chlorku wapnia

rozpuszczalne hydraty Chlorku wapnia

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Chlorek wapnia tworzy rozpuszczalne hydraty o wzorze ogólnym CaCl2 𝑛H2O. W zależności od temperatury w równowadze z roztworem nasyconym pozostają hydraty o różnych wartościach współczynnika 𝑛. W temperaturze 40 °C jeden z hydratów chlorku wapnia rozpuszcza się w ilości 767,4 g na 100 g wody, a stężenie nasyconego roztworu chlorku wapnia wynosi 53,66 % masowych.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.


Wykonaj obliczenia i napisz wzór opisanego hydratu chlorku wapnia.

 

Obliczenia:

 

Wzór hydratu:

rozpuszczalne hydraty Chlorku wapnia

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Chlorek wapnia tworzy rozpuszczalne hydraty o wzorze ogólnym CaCl2 𝑛H2O. W zależności od temperatury w równowadze z roztworem nasyconym pozostają hydraty o różnych wartościach współczynnika 𝑛. W temperaturze 40 °C jeden z hydratów chlorku wapnia rozpuszcza się w ilości 767,4 g na 100 g wody, a stężenie nasyconego roztworu chlorku wapnia wynosi 53,66 % masowych.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.


Wykonaj obliczenia i napisz wzór opisanego hydratu chlorku wapnia.

 

Obliczenia:

 

Wzór hydratu: