Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwórzawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego).

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwórzawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego).

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór
zawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego). Następnie w mieszaninie poreakcyjnej zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.
Dokończ poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.
Uniwersalny papierek wskaźnikowy

Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwórzawierający 0,1 mola kwasu etanowego (octowego).

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji