Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solnyo pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solnyo pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solny
o pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2. Roztwory miały temperaturę 298 K. Następnie do obu probówek dodano po 1 gramie pyłu cynkowego.
Opisane doświadczenie zilustrowano poniższym schematem.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solnyo pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki I wlano kwas solnyo pH = 2, a do probówki II – wodny roztwór kwasu octowego (etanowego) o pH = 2.