Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - Reakcja hydratacji

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - Reakcja hydratacji

Reakcja hydratacji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcję hydratacji (uwodnienia) etenu opisuje równanie:

Reakcja hydratacji

Równowagowy stopień przereagowania etenu, który jest miarą wydajności przedstawionej reakcji, zależy od warunków prowadzenia procesu: temperatury i ciśnienia. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie.

Reakcja hydratacji

1. Wyjaśnij, dlaczego w danej temperaturze równowagowy stopień przereagowania etenu w opisanej reakcji jest tym większy, im wyższe jest ciśnienie, pod którym prowadzona jest reakcja.

 

2. Rozstrzygnij, czy reakcja hydratacji etenu jest procesem endo czy egzotermicznym. dpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Reakcja hydratacji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcję hydratacji (uwodnienia) etenu opisuje równanie:

Reakcja hydratacji

Równowagowy stopień przereagowania etenu, który jest miarą wydajności przedstawionej reakcji, zależy od warunków prowadzenia procesu: temperatury i ciśnienia. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie.

Reakcja hydratacji

1. Wyjaśnij, dlaczego w danej temperaturze równowagowy stopień przereagowania etenu w opisanej reakcji jest tym większy, im wyższe jest ciśnienie, pod którym prowadzona jest reakcja.

 

2. Rozstrzygnij, czy reakcja hydratacji etenu jest procesem endo czy egzotermicznym. dpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie: