Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - ciąg pewnych przemian chemicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - ciąg pewnych przemian chemicznych

ciąg pewnych przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X oraz Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian.

ciąg pewnych przemian chemicznych

1. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.

Równanie reakcji 1.:Równanie reakcji 2.:

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Organiczny produkt reakcji 3. powstaje w procesie (substytucji / addycji / eliminacji) zachodzącym według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).

ciąg pewnych przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X oraz Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian.

ciąg pewnych przemian chemicznych

1. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.

Równanie reakcji 1.:Równanie reakcji 2.:

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Organiczny produkt reakcji 3. powstaje w procesie (substytucji / addycji / eliminacji) zachodzącym według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).