Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - wzory półstrukturalne związków organicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - wzory półstrukturalne związków organicznych

wzory półstrukturalne związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.

wzory półstrukturalne związków organicznych

1. Wybierz związek (A, B albo C), którego cząsteczki są chiralne, i napisz literę, którą oznaczono jego wzór. Uzasadnij swój wybór odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.


Związek:

Uzasadnienie:

 

2. Każdy ze związków A, B, C ma izomery. Poniżej opisano trzy z nich oznaczone odpowiednio jako związki A1, B1, C1.
Związek A1 to izomer związku A, który można utlenić do związku B.

Związek B1 to izomer związku B, który można zredukować do związku A.

Związek C1 to izomer związku C, który można otrzymać przez utlenienie związku B.


Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków A1, B1 i C1.

wzory półstrukturalne związków organicznych

wzory półstrukturalne związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.

wzory półstrukturalne związków organicznych

1. Wybierz związek (A, B albo C), którego cząsteczki są chiralne, i napisz literę, którą oznaczono jego wzór. Uzasadnij swój wybór odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.


Związek:

Uzasadnienie:

 

2. Każdy ze związków A, B, C ma izomery. Poniżej opisano trzy z nich oznaczone odpowiednio jako związki A1, B1, C1.
Związek A1 to izomer związku A, który można utlenić do związku B.

Związek B1 to izomer związku B, który można zredukować do związku A.

Związek C1 to izomer związku C, który można otrzymać przez utlenienie związku B.


Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków A1, B1 i C1.

wzory półstrukturalne związków organicznych