Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - geranial oraz geraniol – związki zapachowe

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - geranial oraz geraniol – związki zapachowe

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch związków zapachowych: geranialu oraz geraniolu.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczkach geranialu i geraniolu.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch związków zapachowych: geranialu oraz geraniolu.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz formalny stopień utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu węgla oznaczonego literą a w cząsteczkach geranialu i geraniolu.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

geranial oraz geraniol – związki zapachowe