Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Reakcje w roztworach wodnych

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Reakcje w roztworach wodnych

Reakcje w roztworach wodnych

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory pięciu substancji chemicznych o podanych niżej wzorach. Wszystkie roztwory miały takie samo stężenie molowe 0,1 mol·dm–3.

NaCl
CH3COOH
Ba(OH)2
NaNO2
HBr

 

1. Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie ze wzrastającym stężeniem jonów OH− ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności. 

 

2. Napisz wzory tych związków, których wodne roztwory po dodaniu do nich wodnego roztworu oranżu metylowego zabarwią się na czerwono. 

Reakcje w roztworach wodnych

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory pięciu substancji chemicznych o podanych niżej wzorach. Wszystkie roztwory miały takie samo stężenie molowe 0,1 mol·dm–3.

NaCl
CH3COOH
Ba(OH)2
NaNO2
HBr

 

1. Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie ze wzrastającym stężeniem jonów OH− ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności. 

 

2. Napisz wzory tych związków, których wodne roztwory po dodaniu do nich wodnego roztworu oranżu metylowego zabarwią się na czerwono.