Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje z wodnym roztworem chlorku manganu(II)

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje z wodnym roztworem chlorku manganu(II)

Reakcje z wodnym roztworem chlorku manganu(II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W 150 cm3 wodnego roztworu chlorku manganu(II) o stężeniu molowym 𝑐 = 0,678 mol ∙ dm−3 i gęstości 𝑑 = 1,07 g ∙ cm−3 rozpuszczono 6,00 g hydratu tej soli o wzorze MnCl2 ∙ 4H2O.

Na podstawie: Z. Dobkowska, K.M. Pazdro, Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 2020.

Oblicz, jaki procent masy otrzymanego roztworu stanowi masa chlorku manganu(II). Załóż, że objętość roztworu się nie zmieniła. Przyjmij wartości mas molowych:
MMnCl2 = 126 g ∙ mol–1 oraz
MMnCl2 ∙ 4H2O = 198 g ∙ mol–1.

Reakcje z wodnym roztworem chlorku manganu(II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W 150 cm3 wodnego roztworu chlorku manganu(II) o stężeniu molowym 𝑐 = 0,678 mol ∙ dm−3 i gęstości 𝑑 = 1,07 g ∙ cm−3 rozpuszczono 6,00 g hydratu tej soli o wzorze MnCl2 ∙ 4H2O.

Na podstawie: Z. Dobkowska, K.M. Pazdro, Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 2020.

Oblicz, jaki procent masy otrzymanego roztworu stanowi masa chlorku manganu(II). Załóż, że objętość roztworu się nie zmieniła. Przyjmij wartości mas molowych:
MMnCl2 = 126 g ∙ mol–1 oraz
MMnCl2 ∙ 4H2O = 198 g ∙ mol–1.