Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Jony FeO42– mogą powstać podczas reakcji Fe(OH)3 z jonami ClO– w nasyconym roztworze NaOH, zilustrowanej poniższym schematem:

Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania
zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w schemacie.

 

Równanie reakcji utleniania:

Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Jony FeO42– mogą powstać podczas reakcji Fe(OH)3 z jonami ClO– w nasyconym roztworze NaOH, zilustrowanej poniższym schematem:

Reakcje z wodorotlenkiem sodu

Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania
zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w schemacie.

 

Równanie reakcji utleniania:

Reakcje z wodorotlenkiem sodu