Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)

Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) stosuje się do wykrywania określonych grup funkcyjnych i wiązań. W wyniku reakcji związków organicznych z tym odczynnikiem powstają rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie substancje o charakterystycznych barwach.

Uzupełnij schemat przemian, których reagentem jest wodorotlenek miedzi(II). Napisz wzory wszystkich odczynników niezbędnych do przeprowadzenia przemian zilustrowanych na schemacie. Odczynniki wybierz z poniższej listy:

• CH3COOH (aq)
• CH3CH2OH (aq)
• C2H5CHO (aq)
• CH3COCH3 (c)
• H2NCONHCONH2 (aq)
• CH2(OH)CH2(OH) (aq)

Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)


Następnie opisz możliwe do zaobserwowania zmiany zawartości probówek, w których zachodzą przemiany oznaczone na powyższym schemacie numerami 1. i 2. Uwzględnij rodzaj (roztwór, osad) oraz barwę mieszaniny po zajściu reakcji.

Przemiana 1.:
Przemiana 2.:

Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) stosuje się do wykrywania określonych grup funkcyjnych i wiązań. W wyniku reakcji związków organicznych z tym odczynnikiem powstają rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie substancje o charakterystycznych barwach.

Uzupełnij schemat przemian, których reagentem jest wodorotlenek miedzi(II). Napisz wzory wszystkich odczynników niezbędnych do przeprowadzenia przemian zilustrowanych na schemacie. Odczynniki wybierz z poniższej listy:

• CH3COOH (aq)
• CH3CH2OH (aq)
• C2H5CHO (aq)
• CH3COCH3 (c)
• H2NCONHCONH2 (aq)
• CH2(OH)CH2(OH) (aq)

Reakcje ze świeżo strąconym wodorotlenekiem miedzi (II)


Następnie opisz możliwe do zaobserwowania zmiany zawartości probówek, w których zachodzą przemiany oznaczone na powyższym schemacie numerami 1. i 2. Uwzględnij rodzaj (roztwór, osad) oraz barwę mieszaniny po zajściu reakcji.

Przemiana 1.:
Przemiana 2.: